Filosofische praktijk Mens-zijn

Praktische filosofie

Een filosofische levenshouding leert je omgaan met de worsteling van het leven, met de vragen waarmee je geen weg weet en die deel uitmaken van het dagelijkse doen en laten. In de oudheid was filosofie al voornamelijk gericht op het praktische leven en in de huidige tijd vindt ze via de levenskunst haar weg terug naar de praktijk. Een filosofie dicht bij de mens.

Filosofie kan je blik op het bestaan en de wereld verbreden. Een andere zienswijze kan een verandering teweegbrengen en nieuwe mogelijkheden aan de oppervlakte brengen.

 

Mens-zijn

Er is een manier van mens-zijn die de jouwe is. Je weet jouw weg als je weet wie je zelf bent. Dat ‘zelf’ ligt niet zomaar voor het oprapen, het is iets dat zich gedurig ontwikkelt. In dialoog met de ander ontdek je wat mens-zijn voor jouw betekent. De ontmoeting met de ander is tevens een ontmoeting met jezelf.

 

Missie

Het leven kan soms weerbarstig zijn en iedereen kent weleens een moeilijk moment, een punt op het levenspad waar je vastloopt. Als counselor existentieel welzijn toon ik begrip en erkenning voor de wrijvingen in het bestaan en kan ik je professioneel bijstaan bij het onderzoek van jouw beeld van de werkelijkheid en het leven. Deze zoektocht naar jezelf kan een uitdaging zijn en zal niet altijd even makkelijk verlopen, maar zal zeker bruikbare inzichten opleveren. Een ontdekkingsreis naar wat voor jouw waardevol, van betekenis en van ondergeschikt belang is.