Mens-zijn

Filosofische praktijk Mens-zijn

Praktische filosofie

“In de verwondering ervaren wij ons zelf op grond van een ontmoeting met een werkelijkheid" zei de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven ('Inleiding tot de Verwondering’, Ambo, 1967). De filosofische praktijk Mens-zijn is een plek waar er ruimte wordt geboden om je te verwonderen over het bestaan. Een filosofische levenshouding leert je omgaan met de worsteling van het leven, met de vragen waarmee je geen weg weet en die deel uitmaken van het dagelijkse doen en laten. In de oudheid was filosofie al voornamelijk gericht op het praktische leven en in de huidige tijd vindt ze via de levenskunst haar weg terug naar de praktijk. Een filosofie dicht bij de mens.

Filosofie kan je blik op het bestaan en de wereld verbreden. Een andere zienswijze kan een verandering teweegbrengen en nieuwe mogelijkheden aan de oppervlakte brengen.

 

Mens-zijn

Er is een manier van mens-zijn die de jouwe is. Je weet jouw weg als je weet wie je zelf bent. Dat ‘zelf’ ligt niet zomaar voor het oprapen, het is iets dat zich ontwikkelt in de dialoog. In samenspraak met de ander ontdek je wat mens-zijn voor jouw betekent. De ontmoeting met de ander is een ontmoeting met jezelf.

 

Missie

Het leven kan soms weerbarstig zijn en iedereen kent weleens een moeilijk moment, een punt op het levenspad waar je vastloopt. Als counselor existentieel welzijn toon ik begrip en erkenning voor de wrijvingen in het bestaan en kan ik je professioneel bijstaan bij het onderzoek van jouw beeld van de werkelijkheid en het leven. Deze zoektocht naar jezelf kan een uitdaging zijn en zal niet altijd even makkelijk verlopen, maar zal zeker bruikbare inzichten opleveren. Een ontdekkingsreis naar wat voor jouw waardevol, van betekenis en van ondergeschikt belang is.

Waarden als respect, empathie, gelijkwaardigheid, openheid en authenticiteit draag ik hoog in het vaandel. Ook hecht ik veel belang aan de vrijheid die je hebt om zelf op een betekenisvolle wijze invulling te geven aan het leven.