Filosofische praktijk Mens-zijn, existentiële therapie, gesprekstherapie, filosofische counseling, existentiefilosofie, counseling existentieel welzijn, filosofisch consulent, wandelcoach

 

 

"Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd"

(Søren Kierkegaard)

Van mens tot mens

‘Wat betekent het om mens te zijn ?’ is de vraag die als een rode draad door elk gesprek loopt. Deze vraag is tegelijk ook een vraag naar de betekenis van het leven. Je opvatting over het mens-zijn bepaalt in sterke mate jou morele keuzes en existentiële vragen.

De gesprekken die ik in mijn filosofische praktijk voer, gaan uit van een existentiële benadering van het persoonlijke leven, het is een plek waar je aan een filosofisch zelfonderzoek doet. Hierbij gebruik ik de dialoog als gespreksvorm waarbij ik als partner goed luister naar wat je vertelt en indien nodig op het juiste moment gerichte vragen stel. Het zet je aan om de dingen vanuit een ander perspectief te zien en zo stap voor stap te komen tot jouw essentie.

Ik zweer niet bij een of andere methode, maar pas mijn eigen aanpak toe, waarbij ik technieken uit verschillende benaderingen van gespreksvoering gebruik. Telkens ga ik op zoek naar de meest passende werkwijze afhankelijk van de specifieke persoonlijke situatie, en dit steeds in afspraak en in vertrouwen. Bij deze manier van werken kijk ik niet zozeer naar de problemen, maar speur ik naar de mogelijkheden en de kracht die ieder van ons in zich draagt, om hiermee om te gaan. Potenties die verandering teweegbrengen en richting kunnen geven aan toekomstige handelingen. Een grotere veerkracht geeft de cliënt de gelegenheid om een meer zinvol en verbonden leven te leiden.
Jouw verhaal en levensloop staan centraal, samen geven we vorm aan je persoonlijk proces, kom je in contact met jezelf, de ander en de wereld.