Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties en grafisch materiaal zijn in eigendom van Filosofische praktijk Mens-zijn en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Filosofische praktijk Mens-zijn.

Voor aanvragen en/of verdere informatie m.b.t. het copyrightbeleid, kan via het contactformulier contact worden opgenomen.