Existentiefilosoof, Joël Vanherle, praktijkvoerend filosoof, praktisch filosoof, counselor existentieel welzijn, filosofisch gesprekstherapeut, filosofisch consulent, filosofisch counselor, wandelcoach

Ik ben Joël Vanherle en ben moraalfilosoof.

Mijn interesses binnen de wijsbegeerte gaan voornamelijk uit naar het existentialisme, de metafysica en vooral de praktische toepasbaarheid van de filosofie. Daarnaast wordt mijn nieuwsgierigheid steeds weer geprikkeld door nieuwe benaderingen van het mens-zijn. Dat is ook de reden waarom het raakvlak tussen de filosofie, de existentiële psychotherapie en de positieve psychologie me uitermate boeit.

Zelden heb ik me aangetrokken gevoeld tot de puur academische benadering van de filosofie. Veel meer belang hecht ik aan een filosofie die dicht bij de mensen staat, als een praktische levenshouding die een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de medemens. Mijn persoonlijk verlangen om deze praktische kant van de filosofie ook effectief in te zetten, heeft ertoe geleid om met een filosofische praktijk te starten.

Je kan in mijn filosofische praktijk Mens-zijn terecht voor een professionele begeleiding bij het onderzoek van jouw beeld van de werkelijkheid en het leven.

Mijn achtergrond

Aan de Vrije Universiteit Brussel volgde ik de masteropleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen en studeerde af als Master of Arts in de moraalwetenschappen. Nadien behaalde ik aan dezelfde universiteit ook nog een postgraduaat in de Menselijke Ecologie.
Voortdurend ga ik op zoek naar professionele opleidingen om mijn horizon te verbreden, me te verdiepen in bepaalde filosofische thema’s of om nieuwe methodes te ontdekken.

Een opsomming van wat ik tot nu toe al gevolgd heb om mij verder te bekwamen :

  • Counseling in existentieel welzijn (KU Leuven o.l.v. Prof. Dr. Mia Leijssen)
  • Beroepsopleiding tot Socratisch gespreksleider (o.l.v. filosofen Kristof Van Rossem en Hans Bolten)
  • Het Socratisch tweegesprek (o.l.v. filosoof Hans Bolten)
  • De kunst van het vragen stellen (o.l.v. filosoof Kristof van Rossem)
  • Wandelcoach (Wandelcoaching Nederland)
  • Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten (o.l.v. Alexander Verstaen, doctor in de psychologie)

Daarnaast vind ik het belangrijk om mijn professioneel handelen te optimaliseren door op het vlak van counseling en gesprekstherapie in vertrouwen ervaringen uit te wisselen met collega filosofische practici, counselors, therapeuten en coaches.