Dialoog in verbinding

Levenspad, existentiële therapie, counseling existentieel welzijn, existentiefilosoof, gesprekstherapie, filosofische praktijk Mens-zijn, levenskunst, filosofische counseling, wandelcoach

Tijdens elke ontmoeting ga ik op zoek naar een toegangspoort tot de innerlijke wereld van de ander. Hierbij verken ik al de mogelijkheden om verbinding te maken via een gesprek, een wandeling, een gedicht, een tekst, een kunstwerk, muziek, nabijheid in stilte. Elk aanknopingspunt kan een aanzet zijn tot het overbruggen van de afstand tot de ander.

Via een dialoog in verbinding verken ik in vertrouwen de moeilijkheden, maar ook de mogelijkheden van het bestaan. Zonder oordelen luister ik naar je levensverhaal en schenk ik ruimte aan jou ervaringen en gewaarwordingen. Met een open houding geef ik erkenning aan jouw beleving. Met aandacht voor wat er zich in het hier en nu aandient, verwelkom ik het moment waarop er iets bijzonders kan gebeuren. Vrijheid en verbondenheid komen op een gebalanceerde manier samen voor. Het veronderstelt een spontane en authentieke verbinding waarin elk individu volledig zichzelf kan zijn.

Verschillende aspecten van het mens-zijn zijn steeds in interactie met elkaar. Het denken en het voelen, het lichaam en de geest staan met elkaar in verbinding en werken voortdurend op elkaar in.
Het welzijn van de mens wordt bepaald door de verhouding van de verschillende dimensies van het menselijk bestaan :

  • het fysische : de lichamelijkheid
  • het sociale : de verbinding met anderen
  • het psychische : de innerlijke belevingswereld
  • het spirituele : verhouding tot het groter geheel

Deze vier bestaandimensies werken gedurig op elkaar in en zijn aanwezig in alle facetten van het leven.
Bij elk gesprek benader ik het menselijk bestaan op een holistische manier en vergezel ik de cliënt bij het zoeken naar een goede balans tussen de verschillende onderdelen van het mens-zijn.