Existentiële therapie

 

Existentiële therapie, counseling existentieel welzijn, existentiefilosoof, gesprekstherapie, filosofische praktijk Mens-zijn, filosofisch consulent, counselor existentieel welzijn, wandelcoach, burn-out, burnout, eenzaamheid, depressie, machteloosheid, a

De existentiële therapie is zowel ingebed in de filosofie als in de psychologie. De uitdagingen van het bestaan worden filosofisch benadert en aan de nodige psychologische inzichten onderworpen. Existentële therapie is evenwel minder gericht op het verzachten van bepaalde symptomen of het corrigeren van ongewenste gevoelens of gedrag.

Een filosofisch gesprek richt zich niet specifiek op het oplossen van psychische problemen, maar legt zich toe op een existentiële en cliëntgerichte benadering van het mens-zijn, waarbij existentiële thema’s die in het leven van de cliënt een grote rol spelen naar de oppervlakte worden gebracht en waaraan de nodige aandacht wordt geschonken. Het is een gesprek dat zich bezighoudt met de zaken die nu van belang zijn. Steeds nieuwsgierig wat het werkelijk betekent om mens te zijn, wordt samen met de cliënt de ervaring van het leven verder verkend. Hierbij kunnen problematische periodes in het leven gezien worden als kansen voor verandering en dieper inzicht in het leven. Ervaringen als angst, woede, verdriet, depressie worden erkend als betekenisvolle en begrijpelijke reacties op de actuele omstandigheden.

Een goed filosofisch consult is therapeutisch in de zin dat het verandering of groei veroorzaakt. Een open dialoog in vertrouwen tussen gelijkwaardige mensen werkt helend, of dit nu in vriendschappelijke, filosofische of een therapeutische context is of niet. Existentiële therapie biedt de mogelijkheid om samen de grenzen en uitdagingen van het leven en nieuwe manieren van ‘zijn’ te exploreren. Het doel hierbij is om te komen tot een duidelijker begrip van de ervaringen door te beschrijven in plaats van te analyseren.

Psychologie en filosofie zijn met elkaar verbonden omdat ze beiden zorgend willen zijn voor de cliënt. Filosofische counseling kan dan ook goed samengaan met een behandeling bij een psycholoog of psychotherapeut en op die manier een goede balans bieden voor de cliënt.