Medemenselijkheid

Existentiële therapie, counseling existentieel welzijn, existentiefilosoof, gesprekstherapie, filosofische praktijk Mens-zijn, filosofisch consulentschap, filosofische counseling

Ik werk vanuit een een humane benadering waarbij de onderzoekende houding van de cliënt bepalend en richtinggevend is. Het is niet de bedoeling om oplossingen aan te reiken maar eerder samen op zoek te gaan naar de essentie van het leven, een verdieping van wat het betekent om mens te zijn. Aanwezig zijn als mens, in interactie met de ander, bepaalt het zijn.

Voor mij is het essentieel dat elk gesprek wordt gevoerd op basis van gelijkwaardigheid tussen de gesprekspartners. Als een ontmoeting tussen 2 medemensen, een gesprek van mens tot mens.